Εργαλειοθήκη Healthnic

HEALTHNIC DIET ΠΡΟΤΖΕΚΤ:

Το «HEALTHNIC: Healthy and ethnic diet for inclusion» είναι ένα έργο του Erasmus+ που προωθεί τις συνήθειες της υγιεινής διατροφής και το παραδοσιακό φαγητό από διάφορες εθνικές κουζίνες• βασίζεται στη συμμετοχική εκμάθηση που συνδυάζει γλωσσικές και ICT δεξιότητες. Οι βασικές πληθυσμιακές ομάδες στόχευσης περιλαμβάνουν πρόσφυγες, μετανάστες, μακροχρόνια άνεργους και ιθαγενείς που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για το φαγητό και τη μαγειρική και να αλληλεπιδράσουν σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν ο καθένας τη δική του κουλτούρα, να εμπλουτίσουν τις  πολυ-πολιτισμικές εμπειρίες τους  και να μεταφέρουν τις γνώσεις που αποκομίζουν στις τοπικές κοινότητες μέσω παρουσιάσεων και βίντεο- αφηγήσεων (storytelling). Το έργο προωθεί ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο μέσω των «Εργαστηρίων HEALTHNIC». Τα εργαστήρια βοηθούν τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες οικιακής οικονομίας και υγιεινής διατροφικής εκπαίδευσης, υποστηρίζονται δε από γλωσσάρια διατροφής και φαγητών και μεθόδους παρασκευής φαγητού.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ: Τι είναι;

Η Εργαλειοθήκη Healthnic είναι ένας συνδυασμός διαδραστικών μεθόδων, συμβουλές προτροπής και αποτροπής, ανατροφοδότησης και σχολιασμού που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής των τοπικών Εργαστηρίων Healthnic. Από κοινού με την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τον Πρακτικό Οδηγό είναι μια χρήσιμη πηγή για κάθε επαγγελματία που θα ήθελε να διοργανώσει ένα Εργαστήριο Healthnic για μεικτές ομάδες μεταναστών και ντόπιων.