Zestaw narzędzi Healthnic

PROJEKT HEALTHNIC DIET:
„HEALTHNIC: Healthy and ethnic diet for inclusion” to projekt Erasmus +, który promuje zdrowe nawyki żywieniowe i tradycyjne jedzenie z różnych kuchni etnicznych, w oparciu o uczenie się bazujące na uczestnictwie, które łączy umiejętności ICT i językowe. Główne grupy docelowe pochodzą z różnych środowisk, w tym uchodźców, imigrantów, długotrwale bezrobotnych i rdzennych grup, które chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat żywności
i gotowania oraz współpracować w środowisku międzynarodowym. W ten sposób mają szansę ocenić swoją kulturę ojczystą, wzbogacić swoje wielokulturowe doświadczenie i przekazać zdobytą wiedzę lokalnym społecznościom poprzez prezentacje i filmy z cyfrowymi opowieściami.

W ramach tego projektu promowane będą nowe zasoby edukacyjne, poprzez utworzenie i prowadzenie „Warsztatów HEALTHNIC”. Warsztaty umożliwiają uczestnikom zdobycie podstawowych umiejętności, takich jak ekonomia gospodarstwa domowego i edukacja na temat zdrowego odżywiania, wspieranych przez glosariusze żywności i żywienia oraz metod przygotowania żywności.

ZESTAW NARZĘDZI: Co to jest?
Zestaw narzędzi Healthnic Diet to kompilacja interaktywnych zasobów, nakazów i zakazów, informacji zwrotnych i komentarzy uzyskanych podczas pilotażowej realizacji lokalnych warsztatów Healthnic Diet. Jest to przydatne źródło informacji, wraz z platformą elektroniczną i praktycznym przewodnikiem dla każdego profesjonalisty, który chciałby zorganizować warsztaty Healthnic z mieszanymi grupami imigrantów i ludności lokalnej.