Realizacja: Działanie mające na celu rozwój wiedzy na temat wartości odżywczej
i ekonomicznej stosowania produktów sezonowych. Aby zidentyfikować lokalne produkty sezonowe oraz porównać
i zidentyfikować podobieństwa w produktach sezonowych i tradycjach w różnych krajach.

Wymagania: Karty graficzne z szeroką gamą warzyw; dwanaście wykresów ściennych, przedstawiających każdy miesiąc; długopisy; papier do robienia notatek; kartki samoprzylepne

Instrukcja:

 • Omówienie wszystkich warzyw w sezonie i ich wpływu na tradycje
 • Podział uczestników na czteroosobowe grupy
 • Każda grupa jest wyposażona w wybrane karty z warzywami (reprezentujące minimum sześć warzyw)
 • Prowadzący przygotowuje odpowiednią liczbę kart, zgodnie z liczbą miesięcy, w których warzywo jest w sezonie, np. brukiew jest w sezonie przez cztery miesiące: w listopadzie, grudniu, styczniu i lutym (cztery karty z tym warzywem).
 • Każda grupa – omówia czas w roku, w którym warzywa są w sezonie – jeden uczestnik robi notatki
 • Karty graficzne są dołączone do wykresu ściennego, wskazującego dany miesiąc w sezonie
 • Uczestnicy z innych krajów odnotowują na etykietkach saoprzylepnych warzywa i miesiąc, w którym są w sezonie w ich kraju, dołączają karteczki samoprzylepne do wykresów
 • Wspólne omówienie wszystkiego, czego się uczestnicy nauczyli

Efekty uczenia się:

 • Przełamanie barier językowych i kulturowych
 • Zwiększona świadomość podobieństw w produktach uprawianych w różnych krajach
 • Zwiększona świadomość różnic w sezonowości klimatu, wpływających na dostępność produktów
 • Zrozumienie wpływu sezonowości na tradycyjne potrawy
 • Zwiększona świadomość podobieństw między kulturami
 • Zrozumienie korzyści zdrowotnych i ekonomicznych wynikających ze stosowania świeżych, lokalnych produktów