Realizacja: aktywny udział w dyskusji, mapa myśli, zadania grupowe

Wymagania: tablica / flipchart ze znacznikami

Instrukcja:

Krok pierwszy: Uczestnicy tworzą mapę myśli składników potrzebnych do przygotowania wybranego dania, dzieląc je na kategorie (owoce, warzywa, płatki zbożowe, nabiał, mięso, ryby, przyprawy, inne).

Krok drugi: Uczestnicy są następnie dzieleni na grupy, aby dokonać przeglądu wyboru.

Krok trzeci: Moderator, każdej grupie rozdziela przepis, aby porównać to, co zidentyfikowali z tym, co jest wymagane.

Krok czwarty: Grupy dzielą się następnie swoimi opiniami, przedstawiają zalecenia dotyczące wykorzystania sezonowych i produktów, a także dzielą się doświadczeniami z przygotowania podobnych potraw.

Krok piąty: Moderator przydziela składniki, za których dostarczenie będzie odpowiedzialny każdy uczestnik.

Przykład pierwszy:

Wegetarianie będą bardzo świadomi produktów sezonowych i łatwiej będzie im wymyślić składniki do potraw, zawierających owoce lub warzywa.

Przykład drugi:

Przygotowanie potrawy, która nie wymaga gotowania, pozwoli zaoszczędzić czas, ale nie musi zawierać mniej składników. Łatwiej będzie zorganizować przestrzeń do gotowania (pokój).

Efekty uczenia się:

  • określenie, które składniki sezonowe są dostępne, do przygotowania wybranego dania
  • rozwijanie umiejętności słuchania
  • rozwijanie umiejętności perswazji
  • rozwijanie komunikacji werbalnej