Realizacja: dyskusja partycypacyjna, burza mózgów, zadanie grupowe.

Wymagania: biała tablica /flipchart z markerami

Instrukcja:

Krok pierwszy: Uczestnicy tworzą grupy po 3-5 osób.

Krok drugi: Każda grupa tworzy listę 5 narzędzi, najczęściej używanych w kuchni.

Krok trzeci: Moderator zbiera listy i rozdaje je grupom losowo.

Krok czwarty: Uczestnicy grupy dyskutują o tym, jaki posiłek mogą przygotować za pomocą przyborów kuchennych.

Krok 5: Grupy dzielą się swoimi pomysłami, jeden po drugim, moderator zapisuje nazwy posiłków na białej tablicy/flipcharcie.

Krok szósty: moderator losowo prosi uczestników o przypomnienie narzędzi niezbędnych do przygotowania jednego z dań, a następnie zapisanie ich na tablicy/flipcharcie.

Krok siódmy: Uczestnicy głosują, które danie chcą przygotować.

Krok ósmy: Uczestnicy i moderator omawiają środowisko techniczne, niezbędne do pomyślnego przeprowadzenia gotowania (prąd, zlew, kuchenka, itp.).

Przykład pierwszy:

Uczestnik z Ukrainy, ze względu na swoją bogatą kuchnię, nazwał zróżnicowany sprzęt kuchenny. W niektórych regionach nadal powszechnie używa się drewnianych naczyń (ceramiki) i pieców ceramicznych.

Przykład drugi:

Uczestniczka z Polski wymieniła patelnię jako wielofunkcyjne narzędzie do przygotowania śniadania (jajecznica), lunchu (naleśniki) i kolacji (smażony kurczak i ryż). Do przygotowania któregokolwiek z tych posiłków, wymagana będzie kuchenka.

Efekty uczenia się:

  • zbadanie możliwości przygotowania potraw przy pomocy różnych naczyń.
  • rozwijanie kreatywności i poczucia inicjatywy
  • doświadczanie wymiany międzykulturowej, opartej na dostępności i użyteczności produktów