3 κατσαρόλες, 1 καπάκι και 1 γάμος

Αυτή η ψηφιακή ιστορία μιλά για τη φιλία μεταξύ τριών κατσαρολιών και ενός καπακιού και δημιουργήθηκε από 4 συμμετέχοντες του ελληνικού Εργαστηρίου που διεξήχθη στη Βαρδάκειο Σχολή στη Σύρο από τις 16/10 έως τις 4/12/ 2018 στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ Healthnic διατροφή

Νερό

Αυτή η ψηφιακή ιστορία μιλά για τη σημασία του νερού στην καθημερινή ζωή και δημιουργήθηκε από 4 συμμετέχοντες του ελληνικού Εργαστηρίου που διεξήχθη στη Βαρδάκειο Σχολή στη Σύρο από τις 16/10 έως τις 4/12/ 2018 στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ Healthnic διατροφή

Η καλή μας η γιαγιά

Μια ψηφιακή ιστορία σε ποιητική μορφή που μιλά για τις παιδικές αναμνήσεις και δημιουργήθηκε από 4 συμμετέχοντες του ελληνικού Εργαστηρίου που διεξήχθη στη Βαρδάκειο Σχολή στη Σύρο από τις 16/10 έως τις 4/12/ 2018 στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ Healthnic Diet

Healthnic άνθρωποι

Αυτό το βίντεο είναι μια συλλογική δουλειά και δημιουργήθηκε από τους συμμετέχοντες και τους υπεύθυνους του ελληνικού Εργαστηρίου που διεξήχθη στη Βαρδάκειο Σχολή στη Σύρο από τις 16/10 έως τις 4/12/ 2018 στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ Healthnic διατροφή