Εφαρμογή: Πρόκειται για ένα παιχνίδι σπάσιμου  πάγου το οποίο προσφέρει όλες τις θετικές επιδράσεις της συμμετοχικής μάθησης

Προαπαιτούμενα: το μοναδικό υλικό που χρειάζεται είναι ένα ρολό χαρτί υγείας.

Τρόπος χρήσης: οι συμμετέχοντες καλούνται να κόψουν όσα φύλλα χαρτιού θέλουν. Έπειτα, ο καθένας θα πρέπει να πει κάτι για το κάθε φύλλο που πήρε: από μια πρόταση για την προσωπική του ιστορία, ή για το τι του αρέσει και τι όχι στο φαγητό

Γνωστικά αποτελέσματα:

  • ευνοεί πολύ τη διάδραση
  • βοηθά στην υπέρβαση γλωσσικών και πολιτισμικών φραγμών
  • βοηθά τους ανθρώπους να αισθανθούν αποδεκτοί από τους άλλους
  • καθιστά τη συμμετοχή λιγότερο τυπική
  • βοηθά ξένους μεταξύ τους ανθρώπους να αναπτύξουν ένα κοινό έδαφος και από άτομα να γίνουν συνάδελφοι
  • είναι ευχάριστο