Εφαρμογή: Πρόκειται για μια συνεργατική διαδικασία κατά την οποία όλοι οι συμμετέχοντες συμμετέχουν σε όλα τα στάδια του μαγειρέματος.

Προαπαιτούμενα: καθορίστε διακριτά στάδια στην προετοιμασία κάθε συνταγής, δημιουργήστε ένα διαφορετικό σημείο στον πάγκο εργασίας για κάθε ένα από τα στάδια με τα εργαλεία και τα υλικά που απαιτούνται.

Τρόπος δράσης: ο εκπαιδευτής πρέπει να συνδυάσει κάθε στάδιο προετοιμασίας με έναν συμμετέχοντα. Ανά λίγα λεπτά φωνάζει «αλλαγή» και κάθε συμμετέχων πρέπει να καθαρίσει το σημείο του στον πάγκο εργασίας και να μεταφερθεί στο επόμενο. Οι μετατοπίσεις συνεχίζονται μέχρι όλοι οι συμμετέχοντες να βρεθούν σε όλα τα σημεία του πάγκου εργασίας.

Γνωστικά αποτελέσματα:

  • πλήρης κατανόηση της διαδικασίας στο σύνολό της
  • εξοικείωση με τη δυναμική της ομάδας
  • γνωριμία με τη σημασία της αμοιβαιότητας και της οικειότητας σε μια ομαδική εργασία
  • οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν μια διαδρομή
  • γεύονται τις αλλαγές της γεύσης και της σύστασης των συστατικών και των τροφίμων στα διάφορα στάδια της μαγειρικής επεξεργασίας