Εφαρμογή: Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν στην πράξη τις ιδιότητες των βοτάνων και των μπαχαρικών, παρατηρώντας, δοκιμάζοντας, μυρίζοντας και προσθέτοντάς τα στις συνταγές τους.

Προαπαιτούμενα: οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου ετοιμάζουν μια γραπτή παρουσίαση τουλάχιστον 15 ειδών βοτάνων και μπαχαρικών. Το κείμενο παρουσιάζει λεπτομερή πληροφόρηση για κάθε βότανο και μπαχαρικό, ανάλυση των ιδιοτήτων του και των χρήσεών του (μπορείτε να βρείτε παραδείγματα στο Παράρτημα Νο 5), φωτογραφική απεικόνιση και χώρο για σημειώσεις όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να καταγράψουν τις δικές τους παρατηρήσεις και προτάσεις κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Τρόπος χρήσης:

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτές δίνουν ένα αντίγραφο της γραπτής παρουσίασης βοτάνων και μπαχαρικών σε κάθε συμμετέχοντα στο εργαστήριο και οργανώνουν μια γευστική δοκιμή με όλα τα βότανα και τα μπαχαρικά που επιλέχθηκαν. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρατηρήσουν, γευτούν, μυρίσουν και να θέσουν ερωτήματα για τη χρήση των μπαχαρικών στις συνταγές τους. Στο τέλος αυτής της γευσιγνωστικής συνεδρίας οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν κάποια από τα βότανα και τα μπαχαρικά στο μαγείρεμα.

Γνωστικά αποτελέσματα:

  • πλήρης κατανόηση της διαδικασίας
  • ξεπέρασμα των γλωσσικών και πολιτισμικών φραγμών
  • οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν μια διαδρομή
  • βελτιώνουν τη γνώση τους για τις θρεπτικές ιδιότητες των βοτάνων και των μπαχαρικών
  • δοκιμάζουν στην πράξη πώς τα βότανα και τα μπαχαρικά μπορούν να αλλάξουν τη γεύση του φαγητού κατά τις συνεδρίες μαγειρικής