Εφαρμογή: Η δραστηριότητα σκοπό έχει να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τη διατροφική αξία και το οικονομικό κέρδος της χρήσης εποχιακών προϊόντων, καθώς και να γνωρίσουν τα τοπικά εποχιακά προϊόντα και να κάνουν συγκρίσεις με τις δικές τους παραδόσεις και εποχιακές παραγωγές.

Προαπαιτούμενα:

Απεικονίσεις διαφόρων λαχανικών. 12 πίνακες -αφίσες που αναπαριστούν τους μήνες, μολύβια, χαρτί για σημειώσεις, αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων

Τρόπος δράσης:

 • Συζητήστε όλοι μαζί για την εποχικότητα των λαχανικών και πώς επηρεάζουν τις διάφορες παραδόσεις
 • Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες ανά 4
 • Κάθε ομάδα παίρνει μια ομάδα εικόνων των λαχανικών- τουλάχιστον 6
 • Ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει ετοιμάσει τόσες κάρτες ανά λαχανικό όσοι και οι μήνες εποχικότητάς του, πχ. Το γογγύλι είναι εποχιακό από τον Νοέμβριο έως και τον Φεβρουάριο, άρα 4 κάρτες.
 • Κάθε ομάδα συζητά χωριστά την εποχικότητα των λαχανικών και ένας κρατά σημειώσεις
 • Οι κάρτες με τις εικόνες των λαχανικών αναρτώνται κατάλληλα στους πίνακες που αναπαριστούν τους μήνες
 • Οι συμμετέχοντες από τις άλλες ομάδες κολλά τις αυτοκόλλητες σημειώσεις με παρατηρήσεις για την εποχικότητα των συγκεκριμένων λαχανικών στις χώρες τους.
 • Συζητούν όλοι μαζί τι γνώσεις αποκόμισαν

Γνωστικά αποτελέσματα:

 • βοηθά στην υπέρβαση γλωσσικών και πολιτισμικών φραγμών
 • οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται τις ομοιότητες της εποχιακής παραγωγικότητας ανά χώρα
 • οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται πως οι διαφορές στο κλίμα ανά χώρα επιδρούν στη διαθεσιμότητα των λαχανικών
 • οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται πως επιδρά η εποχικότητα στην παραδοσιακή κουζίνα
 • οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται τις ομοιότητες που μοιράζονται διάφορες κουλτούρες
 • οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται τα οφέλη για την υγεία και την οικονομία της χρήσης φρέσκων τοπικών προϊόντων