Εφαρμογή: Ανοιχτή συζήτηση, διερεύνηση τρόπου σκέψης, υιοθέτηση ομαδικών στόχων

Προαπαιτούμενα: πίνακας ανακοινώσεων/ φύλλα και μαρκαδόροι

Τρόπος δράσης:

1ο βήμα: οι συμμετέχοντες κάνουν ένα πλάνο των συστατικών που χρειάζονται για να ετοιμάσουν το επιλεγμένο πιάτο και τα χωρίζουν σε κατηγορίες (φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, γαλακτοκομικά, ψάρι, κρέας, μπαχαρικά, άλλα).

2ο βήμα: οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες και αναθεωρούν τις επιλογές που έγιναν.

3ο βήμα: ο εκπαιδευτής μοιράζει τη συνταγή σε κάθε ομάδα ώστε να συγκρίνουν αν αυτά που είναι απαραίτητα ταυτίζονται με αυτά που αναγνώρισαν και κατέταξαν οι ομάδες.

4ο βήμα: οι ομάδες συζητούν, καταθέτουν προτάσεις για υλικά περισσότερο εποχιακά ή πιο οικονομικά, και ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους από την προετοιμασία παρεμφερών πιάτων.

5ο βήμα: ο εκπαιδευτής αναθέτει σε κάθε συμμετέχοντα ποια ομάδα συστατικών θα προμηθευτεί.

1ο παράδειγμα:

Οι χορτοφάγοι θα γνωρίζουν καλύτερα τα εποχιακά υλικά και θα τους είναι ευκολότερο να προτείνουν φυτικά συστατικά για πιάτα φρούτων και λαχανικών.

2ο παράδειγμα:

Η προετοιμασία ενός πιάτου που δεν απαιτεί μαγείρεμα μπορεί να είναι πιο σύντομη, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θα έχει λιγότερα υλικά. Θα είναι πάντως ευκολότερο να οργανωθεί ο πάγκος εργασίας.

Γνωστικά αποτελέσματα:

  • αναγνώριση των εποχιακών προϊόντων που είναι διαθέσιμα για ένα πιάτο
  • οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να ακούν τους άλλους, να τους πείθουν και να επικοινωνούν λεκτικά
  • ανάπτυξη των δεξιοτήτων πειθούς
  • ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν τη λεκτική επικοινωνία